n2

auto

 


Norminiai dokumentai reglamentuojantys vairuotojų mokymą Centre:

Vairavimo mokyklos liudijimas

Centro vairavimo mokyklos darbo tvarkos ir mokymo organizavimo taisyklės

Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašas

B kategorijos praktinio vairavimo galutinės įskaitos maršrutaiNemokama bandomoji (nepilna) KET programos versija:
www.ketprograma.lt
Mokama (pilna) KET programos versija:
www.arsleidiniai.lt

Vairuotojų mokymas

Mokymas vykdomas pagal pirminio mokymo tvarkaraštį.